Prenova hiše na Primorskem


Projekt je obsegal osvežitev notranjosti in zunanjosti starejšejga objekta. Pri prenovi zunanje podobe smo želeli objektu vdahniti mediteranski duh, kar smo dosegli z uporabo tradicionalnih materialov značilnih za obmorske kraje.
Objekt smo obložili s kombinacijo kvarcita in lokalnih vrst lesa.
Ustvarili smo kombinacijo modernega in tradicionalnega z uporabo čisth linj v kombinaciji naravnih materialov.

Investitor:
  • Zasebni
Obseg dela:
  • Posnetek obstoječega stanja
  • Idejna zasnova
  • Projekt za izvedbo