Poslovni center Podrečje v Domžalah


Urbanistična in arhitekturna zasnova poslovnega kompleksa Podrečje v Domžalah

Investitor:
  • Elektroservisi d.d.
Obseg dela:
  • Prostorska preveritev in ocena investicije
  • Urbanistična zasnova
  • Idejna zasnova
  • Projekt za gradbeno dovoljenje